Orari i Meshëve

Kisha Zollikofen BE

Mesha e radhës: Më 23.02. në orën 11:00
Kisha: Pf. St. Franziskus
Adresa: Stämpflistrasse 26, 3052 Zollikofen