Lajmet Të Martet e Shna Ndout

Të Martet e Shna Ndout në Aarau

Të Martët e Shna Ndout në Aarau

 • Më 17 mars, në Suhr në orën 19:30 (Ripërtrirja Shpirtërore) – (E Martja e 1. e Shna Ndout)
 • Më 24 mars, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 2. e Shna Ndout)
 • Më 31 mars, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 3. e Shna Ndout)
 • Më 7 prill, në Aarau në orën 20:15 – (E Martja e 4. e Shna Ndout)
 • Më 14 prill, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 5. e Shna Ndout)
 • Më 21 prill, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 6. e Shna Ndout)
 • Më 28 prill, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 7. e Shna Ndout)
 • Më 5 maj, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 8. e Shna Ndout)
 • Më 12 maj, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 9. e Shna Ndout)
 • Më 19 maj, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 10. e Shna Ndout)
 • Më 26 maj, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 11. e Shna Ndout)
 • Më 2 qershor, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 12. e Shna Ndout)
 • Më 9 qershor, në Aarau në orën 19:30 – (E Martja e 13. e Shna Ndout)
 • Më 13 qershor, në Aarau në orën 19:30 – (Festa e Shna Ndout)

Shna Ndou i Padoves – Lutu për besimtarët e MKSH „Nëna Tereze“ në Aarau.