Orari i Meshëve

Kisha Aesch BL

SONY DSC

Mesha e radhës: E pa percaktuar ora E pa Percaktuar
Kisha: Pf. St. Josef
Adresa: Brüelweg 3, 4147 Aesch