Lajmet

Turneu i shahut, me 8 Shkurt 2020

TURNEU I SHAHUT, MË 8 SHKURT 2020

Të shtunën, më 8 shkurt, në ambientet e Kishës në Kölliken, kishim Turneun e Shahut dhe lojëra tjera për të gjithë grupmoshat e besimtarëve tanë. Ishte një mbrëmje e këndshme dhe klimë e ngrohtë familjare për të gjithë të pranishmit. Në përfundim të Turnirit ishte edhe një Apero e përgatitur nga Forumi i Grave „Bijat e Nënës Tereze“ dhe të rinjtë tanë vullnetarë.