Lajmet

Mësimet themelore të fesë

Gjashtë të vërtetat kryesore të fesë së krishterë 1. Është vetëm një Zot, e në të janë tri veta hyjnore: Ati, Biri dhe Shpirti Shenjt. 2. Zoti krijoi të gjitha...