Meditime

Meditime

Grazhdi i Krishtlindjes

Krishtlindja, pas Pashkëve, është festa më e rëndësishme në rrjedhën e vitit kishtar. Zakonet e ndryshme të popujve të botës tregojnë dhe popullaritetin e madh...